Välkomna till CN Revision

CN Revision är en revisionsbyrå med kontor i Höör som består av auktoriserad revisor Christian Nilsson, revisor David Sjöberg, och administratör Nina Nilsson. Vi erbjuder dig som företagare en helhetslösning när det gäller ekonomisk rådgivning. Våra kunder är små och medelstora ägarledda företag.

Förutom kompetensen hos oss på byrån finns ett välutvecklat och fungerande nätverk av specialister som vi samarbetar med, såsom skattejurister, redovisningsexperter med flera.

Våra tjänster

Revision – oberoende granskning av företagets verksamhet. Revisionen blir en kvalitetsstämpel på företagets finansiella information och ger en trovärdighet gentemot externa intressenter såsom investerare, kreditgivare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Granskning enligt särskild överenskommelse – granskning för ett begränsat område där granskningsåtgärder definieras samt iakttagelser och slutsatser rapporteras. En granskning kan exempelvis utföras på värdering av lager och andra väsentliga balansposter. Det kan vara ditt företags kreditgivare som efterfrågar denna typ av granskning, inför upptagande av nya krediter.

Andra intyg – intyg som krävs när ditt företag eller du som företagare har någon form av åtagande eller rapporteringsskyldighet som behöver verifieras.  

Mobirise

Kontakta oss

E-post: christian@cnrevision.se
Telefon: 0709-436838

Adress:
Christian Nilsson Revision AB
Storgatan 13
243 30 Höör